پروژه شرکت سازه های پایدار سبز

  • sps
نام پروژه شرکت سازه های پایدار سبز
سال راه اندازی 1390
نوع فعالیت دکراسیون داخلی معماری مشارکت در ساخت
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها