بانی سئو | BanySeo

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 

BS 1
تومان1,000,000
شش ماهه
 • تعداد کلمات کلیدی : 3
 • جستجو در گوگل :
 • رتبه آلکسا : 4,000,000
 • پیج رنک گوگل : 0
 • تبلیغات : 25
 • وب مسترینگ گوگل :
 • ورودی های متور های جستجوگر :
 • تعداد بازدید روزانه : 1,500
 • سئو و بهینه سازی وب سایت :
 • گراف دقیق هر سه ماه :
 • گراف دقیق هر شش ماه:
BS 2
تومان3,000,000
شش ماهه
 • تعداد کلمات کلیدی : 8
 • جستجو در گوگل :
 • رتبه آلکسا : 1,000,000
 • پیج رنک گوگل : 2
 • تبلیغات : 75
 • وب مسترینگ گوگل :
 • ورودی های متور های جستجوگر :
 • تعداد بازدید روزانه : 6,000
 • سئو و بهینه سازی وب سایت :
 • گراف دقیق هر سه ماه :
 • گراف دقیق هر شش ماه:
BS 3
تومان4,000,000
شش ماهه
 • تعداد کلمات کلیدی : 10
 • جستجو در گوگل :
 • رتبه آلکسا : 500,000
 • پیج رنک گوگل : 3
 • تبلیغات : 100
 • وب مسترینگ گوگل :
 • ورودی های متور های جستجوگر :
 • تعداد بازدید روزانه : 12,000
 • سئو و بهینه سازی وب سایت :
 • گراف دقیق هر سه ماه :
 • گراف دقیق هر شش ماه:
Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.