لوگو باني وب
نام پروژه پروژه رزالی
سال راه اندازی 1394
نوع فعالیت دکوراسیون کاغذ دیواری کف پوشی
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه