لوگو باني وب
نام پروژه پروژه خدمات کامپیوتری گارنی
سال راه اندازی 1394
نوع فعالیت خدمات کامپیوتر IT شبکه
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه