پروژه گروه صنعتی پارلو

نام پروژه گروه صنعتی پارلو
سال راه اندازی 1391
نوع فعالیت ورق های فلزی کانکس پیش ساخته
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها