پروژه صنایع عایق سپاهان

نام پروژه صنایع عایق سپاهان
سال راه اندازی 1390
نوع فعالیت پشم سنگ انواع عایق ها
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها