طراحی وب سایت پرسپولیس تهران

نام پروژه طراحی وب سایت پرسپولیس تهران
سال راه اندازی 1388
نوع فعالیت اخبار و فعالیت های باشگاه پرسپولیس
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها