پروژه ماه رمضان صدا و سیمای استان فارس

نام پروژه صدا و سیمای استان فارس
سال راه اندازی 1387
نوع فعالیت رمضان ویژه نامه صدا و سیما
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها