پروژه سامسونگ صبا

نام پروژه فروشگاه سامسونگ صبا
سال راه اندازی 1388
نوع فعالیت تجاری آنلاین فروشگاهی
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها